Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Życia Powiatu Iławskiego. Przewodni temat to powrót do normalności w Domach Pomocy Społecznej – rozmowa z Markiem Kauczem, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Iławie. W wydaniu także informacje z Inkubatora Technologicznego w Iławie, rozmowa z przewodniczącą sejmiku województwa Bernadetą Hordejuk na temat bezpieczeństwa mieszkańców regionu.  W dziedzinie ochrony środowiska podejmujemy temat farm fotowoltaicznych, których w naszym powiecie systematycznie przybywa. Tradycyjnie w miesięczniku znalazły się informacje z gmin powiatu – Gminy Iława, Gminy Kisielice, Gminy Miejskiej Iława, z Gminy Susz oraz z Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Obecne na łamach są także stałe rubryki m.in. Stanisława Blonkowskiego oraz historyczny cykl pt. Powiat znany i nieznany.

 

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO – wersja on-line

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2021/05/ZPI-maj-2021.pdf