Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości uzyskania stypendium przez maturzystów. Mogą się o nie ubiegać osoby, które chcą podjąć naukę na pierwszym roku dziennych studiów  I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzą z rodziny byłego pracownika Państwowego Gospodarstwa Rolnego (ppgr).Maturzysto


Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa