Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski składają kondolencje Rodzinie i Bliskim  ś.p. Jerzego Wilka, Posła na Sejm RP.


kondolencje