W imieniu Zarządu Powiatu iławskiego Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Iławie składają kondolencje Robertowi Dumkiewiczowi z powodu śmierci ś.p. Taty.kondolencje