Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego, jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w tym temacie.12

AKTYWNY LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdpnB5XMrV5Z_c91KBbEUyf-HadetL_QcXcLqw6kYhYJjow/viewform