Od dnia 17 maja br. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Iławskim. Ponadto informujemy, że punkt świadczący te usługi prawne w Kisielicach został przeniesiony z siedziby Zespołu Szkół  im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach do Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5.komunikat 1


komunikat 2