W piątek 30 kwietnia, o godz. 13:30, w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Iławskiego.


Tematy zaplanowane do omówienia to m.in.:

  1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2020:

 

  • sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok
  • informacja o stanie mienia powiatu iławskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu iławskiego,
  • sprawozdanie finansowe powiatu iławskiego za rok 2020.

 

2. Przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Iławskiego za rok 2020 r.


www.powiat-ilawski.pl