Przypominamy, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie została zlikwidowana. Informujemy również, że klienci urzędu mogą dokonywać przelewów na podane niżej konta ale także dokonywać wpłat gotówkowych na konta, bez prowizji, w oddziałach banków – BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Iława oraz oddział w Lubawie.Ważną i nowa informacją jest to, że klienci Starostwa Powiatowego w Iławie mogą dokonywać wpłat, bez prowizji, bezpośrednio na rachunki w BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Iława (ul. Jana III Sobieskiego 12), w poniedziałki w godz. 10.30 – 18.00 oraz  od wtorku do piątku, w godz.  od 8.30 – 16.00 oraz w Oddziale tego banku w Lubawie (ul. Kupnera 2), w poniedziałki, w godz.  10.30 – 18.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. od 8.30 – 16.00.

Przypominamy również, że od dnia 1 grudnia 2020 r. wszelkie opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie wskazane poniżej:

 1. 28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – dochody z tytułu:
 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za wydanie prawa jazdy,
 • opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
 • opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • wpłat za trwały zarząd (Powiat),
 • sprzedaż nieruchomości (Powiat),
 • czynszu mieszkalnego (Powiat),
 • czynszu dzierżawnego (Powiat),
 • opłat za wydanie kart wędkarskich;
 • opłat za wydanie dziennika budowy
 1. 68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;
 1. 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – dochody z tytułu:
 • użytkowania wieczystego,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
 • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
 • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
 • opłat skarbowych;
 • opłat za wydanie pozwolenia na budowę

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Budżetu i Finansów (89) 649-08-27, 649-07-43.


PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Iławie:

 • Wydział Komunikacji – stanowisko zamiejscowe w Lubawie,
 • Wydział Komunikacji – stanowisko w Iławie,
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

www.powiat-ilawski.pl


Fot. pixabay.com