W piątek 9 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 nie będzie możliwe załatwienie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie z przyczyn niezależnych od urzędu.Komunikat