W środę 21 kwietnia 2021 r., o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematy zaplanowane do omówienia to m. in.:

  1. obszary przyrodniczo chronione w powiecie iławskim,
  2. biogazownie w powiecie iławskim lokalizacje, ilość, zakres oddziaływania.