Fot. Zdjęcie pełni funkcje ilustracji i jest archiwalne. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

25 marca br. (czwartek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2020,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2020 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2020,
 4. informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
  i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2020 rok,
 5. przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
  w powiecie iławskim za 2020 rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2021-2024,
 7. podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  w Powiecie Iławskim na lata 2021-2024,
 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie iławskim na lata 2021-2024,
 9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową
  i społeczną w 2021 roku,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
 12. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Iława,
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy,
 14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 15. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.