W środę 17 marca br. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie pracy Policji na podstawie sprawozdania Komendanta Powiatowego
    Policji w Iławie z działalności Policji i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa za 2020 rok,
  2. zaopiniowanie pracy Państwowej Straży Pożarnej i KSRG na podstawie sprawozdania
    Komendanta Powiatowego PSP w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz występowaniu innych zagrożeń w 2020 roku,
  3. zaopiniowanie pracy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskiego na podstawie informacji Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dotyczącej działań statutowych oraz realizacji przedsięwzięć w 2020 roku,
  4. zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu iławskiego za 2020 rok,
  5. zaopiniowanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2020 rok.