Potrzebujesz pomocy prawnika?  Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić. Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;

informację, jak można rozwiązać twój problem;

  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

 

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji telefonicznie pod numerem telefonu: (89) 649-08-48 lub mailowo na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywają się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.