Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – rozpowszechniania się wirusa COVID – 19 oraz obowiązującymi ograniczeniami w sytuacji przechodzenia szkół na edukację zdalną, zdecydował o zakończeniu rozgrywek sportowych w roku szkolnym 2020/2021, do dnia 31 sierpnia.Zarząd wyraził opinię, iż w obliczu w tak trudnej sytuacji, w szczególności uczniów klas I – III, dbając przede wszystkim o zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – nauczycieli i trenerów, zdecydował o zakończeniu rozgrywek sportowych w roku szkolnym 2020/2021 (tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku), z zachowaniem dotychczasowych wyników rywalizacji międzyszkolnej i z dotąd uzyskanymi wynikami.

– Dalsze decyzje dotyczące rozgrywek sportowych oraz przyszłej działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie będą podawane po zakończeniu okresu ferii letnich w roku 2021 (wrzesień 2021), w oparciu o sytuację panującą w naszym województwie oraz całym kraju – poinformował Grzegorz Grabski, przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie.