Kondolencje Panu Lechowi Tatarkowi z powodu śmierci ś.p. Żony Anny Tatarek, składają kierownictwo oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie i Portu Śródlądowego w Iławie.


nowe kondolencje


Fot. pixabay.com