Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą z dnia 23 marca 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku,  z zakresu ochrony i promocji zdrowia (w tym działalności leczniczej) oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły w załącznikach.uchwała II konkurs OSO

załącznik do uchwały

klauzula


www.powiat-ilawski.pl