Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. [Szczegóły w załącznikach].Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego,
b) zorganizowanie turnieju tenisa stołowego o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,
c) zorganizowanie imprezy w sportach rowerowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego,
b) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne,
c) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel;
d) organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura),
e) szlakiem legend i podań powiatu iławskiego.


Uchwała Zarządu Powiatu

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu

Klauzula


www.powiat-ilawski.pl