Panu Lechowi Tatarkowi, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, z powodu śmierci ś.p. ŻONY, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tych najtrudniejszych chwilach, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego, składają: Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski oraz Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski.


kondolecje. Tatarek