KOMUNIKAT

               dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Iławie

 

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników  Starostwa Powiatowego oraz ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną wprowadzone  zostaną ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw  od 22 marca br. (poniedziałek)
DO ODWOŁANIA.

Sprawy będzie można załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie
oraz przez platformę e-puap. Dane adresowe, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego http://bip.powiat-ilawski.pl/

Jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki Klienci mogą umawiać się telefonicznie pod wymienionymi numerami telefonów.

W przypadku Wydziału Komunikacji nadal obowiązuje telefoniczna lub internetowa rezerwacja wizyty.

Ponadto w przedsionku urzędu są wystawione urny (osobne dla każdego wydziału), do których klienci mogą wrzucać: pisma, wnioski oraz inne dokumenty skierowane  do Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym przypadku brak będzie potwierdzenia wpływu do urzędu.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji.


S T A R O S T A

Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski


TELEFONY KONTAKTOWE

DO STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

Centrala – (89) 649 07 00

Sekretariat (89) 649 07 05

 • Wydział Komunikacji:
  rejestracja pojazdów: (89) 649 07 32, (89) 649 07 30,
  prawa jazdy: (89) 649 07 52;
  Stanowisko zamiejscowe w Lubawie: (89) 645 37 63;

 

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji:
  (89) 649 07 70, (89) 649 07 76;

 

 • Wydział Geodezji i Nieruchomości:
  (89) 649 07 61, (89) 649 07 63, (89) 649 07 28;

 

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej:
  (89) 649 07 68, (89) 649 07 67, (89) 649 07 47;

 

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
  (89) 649 07 38, (89) 649 07 79, (89) 649 07 81;

 

 • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
  i Bezpieczeństwa:
  nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub mediacje

(89) 649 08 48;

 

 • Wydział Budżetu i Finansów: (89) 649 07 43;

 

 • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
  (89) 649 07 35, (89) 649 07 39;