W czwartek 18 lutego br. o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Tematy zaplanowane do omówienia to m. in.:

  1. informacja oraz dyskusja na temat priorytetów strategii rozwoju Powiatu Iławskiego na lata 2021-2023,
  2. dyskusja na temat obowiązującego Statutu Powiatu Iławskiego w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian,
  3. informacja kierowników podległych Powiatowi Iławskiemu jednostek dotycząca zmian w strukturze kadrowej od 2018 roku do chwili obecnej.