Zespół Szkół w Lubawie postawił na najlepszą kadrę, najlepsze warunki pracy i najlepsze wyposażenie pracowni. Absolwenci szkoły są rozchwytywani przez pracodawców

Powiat Iławski oświatą stoi – tak można powiedzieć. Jedna ze szkół, w której dzieje się dużo nowego i dobrego jest z pewnością Zespół Szkół w Lubawie. Ewenementem w skali kraju jest fakt, że w swoich murach organizuje zajęcia dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych jednocześnie. Nowoczesne pracownie, stypendia dla najzdolniejszych uczniów z technikum elektrycznego a w finale pewna sytuacja absolwentów na rynku pracy – to tylko niektóre bonusy, które zapewnia placówka.Co się dzieje w Zespole Szkół w Lubawie? Co oni tam robią?

 Zapewne takie pytania rodzą się Państwu po cyklicznie pojawiających się w Lubawie, informacjach na temat warsztatów szkolnych, internatu, czy innych aspektów z różnych dziedzin życia szkoły. Cieszymy się bardzo, że społeczność lubawska żywo interesuje się naszą szkołą, a jej dobro leży na sercu każdemu mieszkańcowi Lubawy. Krótko możemy powiedzieć: dzieje się dużo i to dużo dobrego. Widzą to na co dzień nasi uczniowie, niektórzy rodzice naszych uczniów i pracownicy szkoły. Jednak większość z Państwa nie ma zbyt wielu możliwości, żeby to zobaczyć, porównać ze stanem sprzed kilku lat i ocenić. Postaramy się zatem przybliżyć temat.

 Zespół Szkół wpisuje się w historię miasta od ponad 150 lat

Zespół Szkół w Lubawie jako placówka edukacyjna wpisuje się w historię Lubawy i regionu od ponad 150 lat, jest jej nierozerwalną częścią. Oferta naszej szkoły jest jedną z najbogatszych nie tylko w powiecie, ale też w województwie, a nawet budzi szacunek u przedstawicieli innych szkół z Polski. Ewenementem w skali kraju są już szkoły, które w swoich murach organizują zajęcia dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych jednocześnie. Prowadzenie takich szkół jest niezwykle trudne w tzw. normalnych czasach, a my to robimy w trakcie wielkiej reformy szkolnictwa i w czasie pandemii jednocześnie. Dokładamy wszelkich starań, żeby proponować młodzieży atrakcyjne i przyszłościowe kierunki edukacji, a ponadto staramy się aby stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki tej edukacji. Chcemy, żeby Państwa dzieci nie musiały na czas nauki w szkole średniej wyjeżdżać daleko od domu. Bardzo liczymy, że Państwo to dostrzegą i pomogą nam w kontynuowaniu tej drogi, chociażby poprzez rzetelne przekazywanie innym tych wszystkich informacji.

 Ogromne nakłady finansowe na remonty i modernizacje

W ostatnich latach poczyniliśmy ogromne nakłady finansowe na remonty, modernizacje i rozbudowę szkoły. Od 2016 roku zaczęliśmy zabiegać nie tylko u władz powiatowych
o poprawę warunków bytowych naszej młodzieży, ale również sięgnęliśmy po środki unijne. Pierwszą wielką inwestycją, którą zaczęliśmy zmieniać obraz naszej szkoły było wybudowane w roku 2018 boisko szkolne. Efekt tej inwestycji może zobaczyć każdy z Państwa, a my cieszymy się, że nasza młodzież jesienią i wiosną może trenować i odbywać zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, na profesjonalnym boisku (wcześniej nie miała żadnego). Koszt całej inwestycji pokryły fundusze unijne i dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego.

 Warsztaty szkolne to integralna część Zespołu Szkół od ponad 70 lat

Jedną z jednostek organizacyjnych Zespołu Szkół w Lubawie, którą objęto pokaźnymi inwestycjami w ostatnim okresie czasu, są także warsztaty szkolne. Założono je
w 1950 roku i są integralną częścią Zespołu Szkół w Lubawie realizującą zadania w zakresie praktycznej nauki uczniów w zawodach: technik elektryk oraz elektryk. Uczniowie nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności podczas zajęć prowadzonych w pracowniach, w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności usługowej odbywającej się w terenie oraz
w pracowniach szkoleniowych przygotowanych do prowadzenia zajęć teoretycznych.
W pracowniach warsztatów szkolnych przeprowadzane są corocznie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach (organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) oraz szkolenia i egzaminy sprawdzające znajomość przepisów i zasad, dzięki którym można zdobyć dodatkowe uprawnienia w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) sieci, urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych (organizuje je Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

 Współpraca ze Spółką ENERGA OPERATOR S.A. pozwoliła na zakup wyposażenie  za 100 tys. zł

Ze względu na przestarzałe wyposażenie, niedogrzanie pomieszczeń spowodowane wieloletnim brakiem remontów i ogólnie złym stanem technicznym budynku, warsztaty szkolne od wielu lat były sporadycznie wykorzystywane w pracy z uczniami. Mimo to generowały dla szkoły olbrzymie koszty. Co jakiś czas pojawiały się głosy, że chcemy się pozbyć majątku szkoły i sprzedać warsztaty. Głosy te słyszalne były nawet już wtedy kiedy zaczęliśmy unowocześniać warsztaty. Od 3 lat trwają prace modernizacyjne. Głównym inwestorem jest Powiat Iławski, który dla Zespołu Szkół w Lubawie jest organem prowadzącym. Na razie fundusze Powiatu wystarczyły na wyremontowanie części warsztatów szkolnych oraz pomieszczeń w budynku głównym przy ul. Kupnera, które przeznaczone zostały na klasy do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu elektryka. Przestarzały, zakupiony jeszcze w latach 50-tych i 60- tych XX w. sprzęt, został wymieniony na nowy. Stało się tak dzięki nawiązanej przez nas w 2018 roku współpracy ze Spółką ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku, która objęła swoim patronatem technikum elektryczne. Dzięki Spółce w przeciągu dwóch lat zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zostały zamontowane ścianki do praktycznej nauki wykonywania instalacji elektrycznych, zakupiono nowe wyposażenie: drukarkę 3D, frezarkę CNC, zestawy do nauki programowania LEGO Mind Storm. Oprócz tego pracownie wyposażono w zestawy do nauki lutowania, ploter laserowy, zestawy do tworzenia płytek PCB, zestawy mikrokontrolerów Arduino. Zakupione zostały też zestawy do nauki programowania instalacji alarmowej Satel.

 Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z technikum elektrycznego

ENERGA OPERATOR S.A od 3 lat funduje ponadto stypendia dla najzdolniejszych uczniów z technikum elektrycznego – to kwota ok. 300 – 400 zł miesięcznie na 1 ucznia.
W sumie ENERGA OPERATOR S.A. średnio w każdym miesiącu wypłaca naszym uczniom ok. 2000,00 zł funduszu stypendialnego. Sponsoruje również nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 były to zestawy narzędzi dla elektryków oraz torby narzędziowe (jeden zestaw to wartość około 500,00 zł.).

Warsztaty szkolne prowadzą też wciąż działalność usługową dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw z Lubawy i okolic. Uczestnictwo uczniów w tego typu przedsięwzięciach jest jednym z bardzo ważnych czynników mających wpływ na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Nad prawidłowością wykonywania zadań czuwa zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Jest to dobrze wykształcona kadra z dużymi umiejętnościami i z oddaniem przygotowująca naszych uczniów do pracy w zawodzie. O jakości kształcenia naszych uczniów świadczy fakt, że absolwenci naszej szkoły są, kolokwialnie mówiąc, rozchwytywani przez pracodawców. Ktoś z Państwa może powiedzieć, że każdy nauczyciel i każda szkoła stara się jak najlepiej przygotować swoich uczniów do wykonywania zawodu po zakończeniu nauki. To prawda. Jednak nie każda szkoła postawiła na to, żeby jednocześnie zapewnić najlepszą kadrę, najlepsze warunki pracy i najlepsze wyposażenie pracowni. Na efekt tego mariażu w naszej szkole z lekką zazdrością patrzą nawet egzaminatorzy, którzy przyjeżdżają z Łomży czy Olsztyna.

Internet Zespołu Szkół przeszedł prawdziwą metamorfozę

Metamorfozę przeszła również inna jednostka, wchodząca w struktury szkoły,
a mianowicie internat dla uczniów z Zespołu Szkół. Do końca roku szkolnego 2019/2020 internat Zespołu Szkół mieścił się na II piętrze budynku przy ul. Kupnera. Jest to stara budowla, z wąskimi korytarzami, bez windy. Do czerwca 2020 r. do internatu nie można było przyjąć uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Warunki bytowe mieszkańców internatu też raczej przypominały lata siedemdziesiąte. Od roku szkolnego 2020/2021 internat znajduje się
w całkowicie wyremontowanym budynku usytuowanym od strony ul. Rzepnikowskiego. Mieści się w nim dziewięć pokoi, w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenia mieszkalne wyposażone są w nowe: szafy, szafki nocne, biurka, tapczany
i krzesła. Na wyposażeniu internatu jest również kuchnia oraz łazienki z prysznicami. Miejsce do nauki znajduje się w każdym pokoju. Wychowanek może również uczyć się w specjalnej sali, tzw. cichej nauki. Młodzież wreszcie otrzymała do dyspozycji pomieszczenia na miarę XXI wieku.

Mamy jeszcze wiele pomysłów na zmianę oblicza szkoły. Jest też wiele do zrobienia. Ograniczają nas tylko pieniądze. Czasami zastanawiamy się co moglibyśmy zrobić dla uczniów gdyby szkoła teraz przynosiła takie dochody jak w czasach, które starsi pracownicy czasem wspominają. Niestety, mamy inne realia. Mimo wszystko cieszymy się, że małymi krokami zmieniamy życie społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły wciąż na lepsze.


Źródło: Zespół Szkół w Lubawie


NOWOCZESNE  WARSZTATY


 INTERNAT PO MODERNIZACJI


ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Tak wyglądał internat jeszcze niedawno. Stare maszyny w warsztatach szkolnych to już przeszłość

maszyny stare

korytarz