Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w imieniu Zarządu oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Iławie składają  kondolencje Joannie Szymańskiej z powodu śmierci Taty.


Kondolencje Joanna Szymańśka