Sytuacja osób bezdomnych i ubogich jest szczególnie trudna podczas trwających mrozów. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przypomina o bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320. Pod tym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie
internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej


Fot. puxabay.com