W poniedziałek 18 stycznia br., o godz. 10.00, w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. ocena realizacji programu „Razem Bezpieczniej w powiecie iławskim” w 2020 r.,
  2. ocena i przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji w 2020 r.