W czwartek 28 stycznia, o godz. 11:00, w trybie zdalnym odbędzie wspólne posiedzenie Komisji Powiatu Iławskiego, tego samego dnia o godz. 13:00 odbędzie się natomiast XXIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego, także w trybie zdalnym.28 stycznia br. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbędzie wspólne posiedzenie Komisji Powiatu Iławskiego. Tematy posiedzenia to m.in.:

 1. zaopiniowanie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,
 2. zaopiniowanie sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat iławski,
 3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
 4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2021-2023,
 5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Wiejskiej Iława,
 6. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
 7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok.

28 stycznia br. (czwartek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

 1. przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,
 2. przyjęcie sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat iławski,
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
 4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2021-2023,
 5. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Wiejskiej Iława,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok.