Powiatowy Urząd Pracy w Iławie podaje aktualne informacje o liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia w Powiecie Iławskim. Informacje sporządzono na podstawie sprawozdania MRPIPS-01 za grudzień 2020 r. oraz na podstawie danych GUS dotyczących stopy bezrobocia za listopad 2020 r.

Liczba bezrobotnych wg jednostek administracyjnych

liczba bezrobotnych wzrost spadek

Liczba bezrobotnych

napływ i odpływ bezrobotnych

STOPA BEZR. W 2020r

tab.dane – IV 20