Wymazy pobierane są m.in. w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Dziś, tj. 14 stycznia, rozpoczęła się akcja pobierania wymazów do badania na obecność koronawirusa od nauczycieli klas I-III oraz pracowników szkół z terenu powiatu iławskiego. Akcję nadzoruje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Iławie.


Odbywają się one w trzech punktach: Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Zespole Szkół w Lubawie  i Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu. Wymienione punkty na mapie Powiatu Iławskiego zostały wybrane przez Starostę Powiatu Iławskiego, który kwestie te konsultował z dyrekcją Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Iławie, tak by optymalnie zagospodarować obszar badań.

     Zgłosiło się niemal 600 nauczycieli i pracowników szkół, którzy wyrazili chęć poddania się badaniu na obecność koronawirusa.  Jak wiadomo uczniowie klas I-III mają wrócić do szkół już w najbliższy poniedziałek 18 stycznia. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Iławie nadzoruje przebieg akcji w trzech punktach w powiecie iławskim.  W akcji pomagają żołnierze z Wojska Obrony Terytorialnej.  W Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego wymazy będą pobrane od 238 osób, w Zespole Szkół w Lubawie od około 180 osób a w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu od 169 osób.

Fot. Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu (Karol Juszczak)