Przedstawiamy Uchwałę nr XXII/191/20 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.


Aktualny załącznik:

Apteki 2021