PILNE!

Dom Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje pracowników.


 

Dom Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Iławska 42,  poszukuje 15 pracowników na stanowiska:
– opiekun osób starszych
– pokojowa
– pielęgniarka i in.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV, informacji o chęci podjęcia zatrudnienia do siedzib: PUP w Iławie, ul. 1 Maja 8b, blok I pok. 3 (lub przesłanie na adres e-mail: a.rzepka@pup.ilawa.pl  lub p.albrewczynski@pup.ilawa.pl  podając w CV nazwę stanowiska pracy), filia PUP w Suszu, ul. Piastowska 7 (tel. 55 2786184), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3a (tel. 89 6490450, sekretariat@pcprilawa.pl) lub bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Iławska 42, tel. 552786017.