We wtorek 22 grudnia, w trybie zdalnym odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek sesji godz. 13:00.


Porządek obrad sesji przewiduje m. in.:
 1. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034,
 2. uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok,
 3. sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020” za okres 2019-2020,
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2021-2024,
 5. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz,
 8. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice,
 9. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo,
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
 11. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok,
 13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
 14. podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2021 rok,
 15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2021,
 17. sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2020.