Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami organizuje konkurs pod nazwą Sternik. Cała naprzód! Głównym jego celem jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) lub NGO (organizacje pozarządowe) z województwa warmińsko-mazurskiego, które pomimo trwania epidemii COVID-19, wyróżniły się na tle innych, najlepiej wykorzystując dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.Założeniem konkursu jest pokazanie liderów w regionie. Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z ich wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku. Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla jego laureatów organizator przewidział atrakcyjne nagrody. W związku z powyższym zapraszam Państwa serdecznie do udziału w konkursie. Zwracam się jednocześnie z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o przedmiotowym przedsięwzięciu, głównie poprzez jej publikację na stronach internetowych kierowanych przez Państwa jednostek. W załączeniu przekazuję również odnośniki do

przykładowych komunikatów zamieszczonych na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz materiały graficzne i informacyjne do wykorzystania podczas publikacji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się również na stronie BGK https://www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/.


Komunikat:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualności/konkurs-sternik-cala-naprzod


Fot. pixabay.com