IKEA Industry Poland, oddział w Lubawie od wielu lat wspiera Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie.  W odpowiedzi na trudną sytuację szpitala, którą nasiliła pandemia COVID-19,  IKEA Industry Lubawa przekazała specjalistyczny sprzęt w postaci 6 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych.Wybór sprzętu medycznego realizowany był w ścisłej współpracy ze szpitalem.  Pompy infuzyjne aktualnie należą do jednej z najpilniejszych potrzeb iławskiej placówki. Na wiosnę, gdy na rynku brakowało środków ochrony indywidualnej, IKEA Industry Lubawa przekazała personelowi szpitala dostawę maseczek ochronnych.

Bycie dobrym sąsiadem, będącym blisko ludzi, uwzględniającym potrzeby lokalnej społeczności jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności przez IKEA Industry Lubawa.

Dyrekcja Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie serdecznie dziękuje za przekazane dary.

pompa 1

pompa 2


www.powiat-ilawski.pl