Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach, w jakich przyszło nam, żyć i pracować w ostatnim czasie.  Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

                                            Z najlepszymi życzeniami

                                      w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego

                                          Starosta Powiatu Iławskiego

                                                  Bartosz Bielawski


Fot. pixabay.com