W poniedziałek 30 listopada o godz. 13.00 odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Obrady przeprowadzone zostaną w systemie zdalnym.Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  2. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
  3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.