KOMUNIKAT

Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych
z dniem 01 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie
zostanie zlikwidowana.W związku z powyższym od dnia 01 grudnia 2020 r. wszelkie opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Iławie wskazane poniżej:

 1. 28 2030 0045 1110 0000 0166 8680 – dochody z tytułu:
 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za wydanie prawa jazdy,
 • opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
 • opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • wpłat za trwały zarząd (Powiat),
 • sprzedaż nieruchomości (Powiat),
 • czynszu mieszkalnego (Powiat),
 • czynszu dzierżawnego (Powiat),
 • opłat za wydanie kart wędkarskich;
 1. 68 2030 0045 1110 0000 0166 8930 – opłaty ewidencyjne;
 1. 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790  – dochody z tytułu:
 • użytkowania wieczystego,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynszu mieszkalnego (Skarb Państwa),
 • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
 • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),
 • opłat skarbowych;

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Budżetu i Finansów (89) 649-08-27, 649-07-43.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Iławie:

 • Wydział Komunikacji – stanowisko zamiejscowe w Lubawie,
 • Wydział Komunikacji – stanowisko w Iławie,
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Geodezji i Nieruchomości,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.