Powiat Iławski pozyskał środki w wysokości 3 789 221,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W ramach tych zadań różne podmioty wspierające osoby z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne mogę ubiegać się o wsparcie.logo

Warsztaty terapii zajęciowej na koszty działalności/ terapię zajęciową otrzymały na rok 2020 wsparcie w wysokości 2 766 960,00 zł. Na terenie Powiatu Iławskiego prowadzone są 3 warsztaty, dla 135 uczestników (Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie – 65 uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubawie – 30 uczestników, Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu – 40 uczestników).

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 131 osób (91 osób niepełnosprawnych i 40 opiekunów osób niepełnosprawnych) na kwotę 139,885,00 zł.

W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze skorzystało już 400 osób na kwotę 580 883,49 zł, w tym osoby niepełnosprawne skorzystały ze wsparcia na sprzęt rehabilitacyjny (rowery rehabilitacyjne i system do pionizowania) oraz sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze – tutaj najwięcej dofinansowuje się do zakupu aparatów słuchowych (aktualnie zakup 347aparatów), ale też  osoby niepełnosprawne wspierane są w zakupach wózków inwalidzkich, protez, pielucho majtek, cewników, obuwia ortopedycznego, materacy, poduszek p/odleżynowych, szkieł korekcyjnych.

Ponadto osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z pomocy w ramach likwidacji barier architektonicznych, gdzie przyznano dofinansowanie dla wnioskodawców na kwotę 177 047,00 zł (podjazd do mieszkania dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego, krzesełko schodowe, likwidacja barier w obrębie łazienki, dostosowanie ogrzewania); likwidacji barier w komunikowani się – przyznano dofinansowanie i zawarto 5 umów na kwotę 10 000,00 zł (dofinansowanie do mobilnego sprzętu komputerowego); likwidacja barier technicznych – wypłacono dofinansowanie dla 14 wnioskodawców na kwotę 59 605,00 zł (łóżka ortopedyczne, podnośniki, schodołazy, krzesła kąpielowe).

Mimo trwającej pandemii dofinansowano również złożone wnioski w ramach  sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, gdzie ze wsparcia skorzystało 212 osób niepełnosprawnych na kwotę 13 348,00 zł.

Osoby niepełnosprawne korzystają też z pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i  tutaj dofinansowano:

– uzyskanie prawo jazdy kategorii B na kwotę 2 202,00 zł,

– zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (17 wniosków na kwotę 93 943,70 zł),

– szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (na kwotę 2 000,00 zł),

– zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (na kwotę 10 000,00 zł),

– wydatki na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (przyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na kwotę 4 090,00 zł),

– zakup skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego (przyznano dofinansowanie dla 3 Wnioskodawców na kwotę 29 748,00 zł),

– wydatki związane z utrzymaniem aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (zawarto 7 umów na kwotę 14 625,00),

– wydatki związane z uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym (zawarto 22 umowy na kwotę 71 971,30 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również przyjmowało wnioski osób niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie przyjęto 767 wnioski, 465 osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie na kwotę 541 500,00 zł.


Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie