Dom Pomocy Społecznej w Suszu oraz Dom Pomocy Społecznej w Lubawie  otrzymały granty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój 2014-2020.Do Domu Pomocy Społecznej w Suszu trafił grant w wysokości 38.126,02 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z NFZ Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie. Jest on przeznaczony na realizację zadań dotyczących ochrony mieszkańców i pracowników przed zakażeniem COVID-19. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie otrzymał natomiast na ten sam cel 36. 625, 93 zł.

logasy unijne


www.powiat-ilawski.pl