Zarząd Powiatu Iławskiego bardzo dziękuje pracownikom Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Domów Pomocy Społecznej w Lubawie, filia w Iławie oraz Domu Pomocy Społecznej w Suszu, za heroiczną pracę, stojąc na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Szczególnie dziękujemy tym lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom socjalnym w DPS-ach, którzy odseparowali się od swoich rodzin, od wszelkich kontaktów zewnętrznych i przez wiele dni sprawowali opiekę nad podopiecznymi. Pomimo, że nałożona była na nich kwarantanna przez służby sanitarno-epidemiologiczne nie opuścili oni swoich stanowisk pracy. Słowa podziękowania należą się także Państwa rodzinom i najbliższym. Dziękujemy im za wspieranie Was w tych trudnych chwilach oraz za wyrozumiałość, które pozwalają Państwu dobrze wypełniać powierzone zadania. Jesteście blisko ludzi, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Szczerze jesteśmy wdzięczni.

Zarząd Powiatu Iławskiego:

– Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego

– Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego

oraz

Członkowie Zarządu Powiatu Iławskiego: Maciej, Rygielski, Marian Golder, Grażyna Taborek.