We wtorek (20 października) o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. Ocena sezonu letniego 2020 pod względem sanitarnym, przygotowania miejscowości, obiektów i tras turystycznych na terenie powiatu iławskiego,
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawach:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  na 2020-2033;
  • zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020;

3. Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2020;

b) zmiana uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020;

4. Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego na rok 2021.