W środę (28 października) o  godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a o godz. 11.00  wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego. Na godzinę 13:00 zaplanowano w trybie zdalnym XIX sesję Rady Powiatu Iławskiego. Wszystkie te wydarzenia odbywać się będą w systemie zdalnym.Tematy omawiane podczas posiedzenia  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu to m.in.:

 1. sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Powiatu za rok 2019,
 2. stan przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz informacja dot. polityki kadrowej nauczycieli za rok szkolny 2019/2020.

O godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

 1. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 3. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
 4. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
 5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok,
 6. zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

O godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON
  na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku,
 4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
 7. informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.