„ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”

 

W ramach ćwiczeń może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza – będzie to trzyminutowy modulowany dźwięk syren, który oznacza ogłoszenie alarmu. Jego odwołanie zostanie ogłoszone w ten sam sposób – poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Syreny alarmowe, które usłyszymy, to system wczesnego ostrzegania. Używa się go m.in. do komunikowania o klęskach żywiołowych, czy usterkach technicznych, które mogą zagrażać ludności cywilnej na masową skalę. Słysząc syreny w dniu 6 października nie musimy podejmować jakichkolwiek działań, ponieważ będą to ćwiczenia RENEGADE.