Po raz kolejny w tym roku można starać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabory wniosków ogłoszone zostały 27 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.Pula środków do rozdysponowania na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wynosi łącznie 600 tys. zł.

W przypadku dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej maksymalna wysokość wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, wynosi 25 tys. zł. Starać się mogą o nie osoby bezrobotne mieszkające na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu powiatu iławskiego, z wyłączeniem mieszkańców Iławy i Lubawy oraz osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie stanu epidemii COVID-19.

Te same kryteria będą musiały spełnić osoby bezrobotne zatrudniane w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Urzędnicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie czekają na wnioski  od 30 października. Nabór zostanie zakończony w dniu, w którym wartość złożonych wniosków przekroczy 200% limitu będącego w dyspozycji urzędu.

Pełna dokumentacja obu naborów dostępna jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie w zakładkach: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej –  https://bit.ly/37MObaY, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –  https://bit.ly/31NdRAk.


Źródło: Inkubator technologiczny w Iławie