Od soboty, 10 października Powiat Iławski został, decyzją Ministerstwa Zdrowia, objęty tzw. czerwoną strefą.

Osoby przebywające w czerwonej strefie muszą obowiązkowo korzystać z maseczek ochronnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno zamkniętych pomieszczeń, jak i otwartych przestrzeni. Mieszkańcy czerwonych stref nie są zwolnieni z noszenia maseczek nawet przy zachowaniu dystansu społecznego.

Surowe obostrzenia obejmują również organizację wesel i innych uroczystości rodzinnych. W strefie czerwonej na przyjęciu może się bawić tylko 50 osób. Do tej liczby nie wlicza się obsługi. W czasie wesela nie ma obowiązku zakrywania ust oraz nosa.

Zasłaniać usta i nos należy  również w czasie korzystania z lokali gastronomicznych. Klienci muszą mieć założoną maseczkę do czasu zajęcia miejsca, w którym będą jeść. Obowiązek ten dotyczy również obsługi lokali. Dodatkowo na każdego klienta powinny przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni lokalu.

W środkach transportu zbiorowego obowiązują ścisłe limity pasażerów. W autobusach może być zajęte  wyłącznie 50 proc. miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

Pozostałe obostrzenia:

  • Zakaz organizacji kongresów i tagów.
  • Zakaz zgromadzeń.
  • Zakaz działalności klubów nocnych i dyskotek.
  • Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.
  • Zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych.
  • Zamknięte zostają wesołe miasteczka i parki rozrywki.
  • W siłowniach przebywać może 1 osoba na 10 m2 powierzchni.
  • Kina  z udziałem 25% publiczności.
  • W kościołach równocześnie może przebywać 50% obłożenia budynku.

Bez zmian działają: baseny, aquaparki, hotele, sanatoria, rehabilitacje, uzdrowiska, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Jednocześnie rząd podjął decyzję o objęciu całego kraju (poza wydzielonymi strefami czerwonymi) strefą żółtą. Oznacza to, że od najbliższej soboty (10 października) w całej Polsce będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej.

Źródło: gov.pl