Komunikat!

Informuję, że w związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klientów przez Urząd Miasta Lubawa, Stanowisko Zamiejscowe w Lubawie Wydziału Komunikacji będzie przyjmować klientów
w godz. 900 – 1300.

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Lubawa do załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie.

Wnioski związane z rejestracją pojazdów i wydaniem/wymianą prawa jazdy od 12 października 2020 r. można składać w Wydziale Komunikacji w Iławie – po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie (tel. 89 649 07 32) lub internetowo (http://ekolejka.powiat-ilawski.pl/rezerwacje)

Sprawy w toku (odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy) oraz zgłoszenie wszelkich zmian dokonanych w pojeździe należy nadal zgłaszać w Filii Wydziału Komunikacji w Lubawie.

Informacje związane z obsługą klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie  można uzyskać telefonicznie pod numerem:

89 649 07 30, 89 649 07 32, 89 649 07 34 – Iława (rejestracja pojazdów);

89 649 07 33, 89 649 07 52 – Iława (prawa jazdy)

89 645 37 63 – Lubawa

S T A R O S T A

Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski