Dzięki udzielonemu grantowi na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWER.02.08.00-00-0103/20 Dom Pomocy Społecznej w Suszu zakupił niżej przedstawiony sprzęt:

  1. Ozonatory
  2. Lampy bakteriobójcze
  3. Ssaki elektryczne
  4. Termometry bezdotykowe
  5. Maty antybakteryjne

fot. DPS Susz