Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy ś.p. Artura Gubałę, wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego w Iławie.kondolencke