W czwartek (24 września) i w piątek (25 września) odbędą się kolejno dwa posiedzenia zdalnych komisji Rady Powiatu Iławskiego: Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.Czwartkowa (24 września) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego rozpocznie się o godz. 11.00, w trybie zdalnym.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. analiza efektywności stosowanych instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej za 2019 rok
  2. ochrona przed polami elektromagnetycznymi w przepisach ochrony środowiska.

    W piątek 25 września, o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

    Głównym tematem posiedzenia będzie informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za I półrocze 2020 roku. oraz ochrona przed polami elektromagnetycznymi w przepisach ochrony środowiska.