We wtorek 29 września, o godz. 11.00, w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. dochody i wydatki poniesione na realizację zadań bieżących w 2019 roku w Zespole Szkół Konstytucji 3 Maja w Iławie,
  2. podjęcie uchwał w sprawach:
  3. Zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok,
  4. Przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi,
  5. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

W najbliższy poniedziałek 5 października Starosta Powiatu Iławskiego uczestniczy w zdalnym posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wideokonferencje poświęcone są ogólnej, bieżącej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.