Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest od początku epidemii koronawirusa na pierwszej linii frontu w walce z nim. Raporty dzienne, pomoc osobom w kwarantannie, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich służb, wszelkie zalecenia, wytyczne – wszystkie te sprawy leżą w gestii Sanepidu. Jak pracuje Sanepid, z jakimi problemami się boryka? O te wszystkie sprawy spytaliśmy Jolantę Labiś, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie (zwanego dalej PPIS), a równocześnie dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. [Od red.: Materiał został zredagowany 21 sierpnia 2020 r.]W powiecie iławskim było kilka ognisk koronawirusa, m.in. w gminie Lubawa i w gminie Susz. Na czym polegały działania PPIS w Iławie w tych konkretnych przypadkach i czy przebiegały sprawnie?

– Z ogniska lubawskiego odnotowano 33 zachorowania, z ogniska suskiego odnotowano natomiast 29 zachorowań.  Działania PPIS w Iławie polegały na przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego, tj. na ustaleniu kontaktu osoby chorej z innymi osobami w miejscu pracy i w życiu pozazawodowym, w zależności od bliskości kontaktu objęcie tych osób nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną i prowadzonym w tym zakresie postępowaniem administracyjnym. W stosunku do osoby chorej – konsultacja z lekarzem chorób zakaźnych i postępowanie zgodnie z decyzją lekarza. W okresie zwiększonej liczby zachorowań pracownicy PSSE Iławie mają dużo pracy, dlatego okresowo wprowadzana jest zmianowość pracy (praca na dwie zmiany).  W okresie stwierdzanych nowych zakażeń, praca wykonywana przez pracowników jest również w ponadnormatywnym czasie pracy, a także w niedzielę i święta. Szczególnie obciążeni pracą są pracownicy Sekcji Epidemiologii, na których spada cały ciężar prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. Nadmieniam, że w chwili obecnej większość pracowników Stacji pracuje na rzecz zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego powiatu w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie naszego kraju i nie mogę pominąć wkładu pracy żadnego z zaangażowanych pracowników naszej Stacji.

Czy z punktu widzenia sanitarnego sytuacja w tych miejscach jest opanowana?

– Ognisko lubawskie zostało wygaszone w połowie maja, natomiast ognisko suskie nadal trwa, z tego ogniska na 21.08.2020 r. – 11 osób zakażonych przebywa w izolatorium.

Jak przygotowujecie się Państwo do działania od 1 września, kiedy dzieci i młodzież wrócą do szkół a najmłodsze dzieci do żłobków? Jakie są wytyczne i jak będzie sprawdzane przeprowadzanie w tych placówkach wszelkich procedur?

– Zostały opracowane wytyczne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół. W oparciu o opracowane wytyczne i zalecenia, dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki danej placówki, a także w oparciu o aktualne przepisy prawa. Natomiast PPIS w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wdroży odpowiednie procedury postępowania i wydana zostanie opinia, co do możliwości dalszego funkcjonowania danej placówki i formy jej funkcjonowania.

Czy w okresie wakacji praca Sanepidu jest wzmożona w związku z przemieszczaniem się osób z jednego kraju do drugiego, podobnie z regionami w Polsce?

–  W okresie wakacji odnotowano znaczny wzrost zakażeń w kraju, ma to również przełożenie na liczbę zakażeń w województwie warmińsko–mazurskim, i też w powiecie iławskim.  Odnotowano zakażenia związane z wyjazdami uzdrowiskowymi, rehabilitacyjnymi ale też pojedyncze zakażenia, co do których, nie ustalono źródła zakażenia. Nie posiadamy potwierdzonego przypadku zakażenia z wyjazdu zagranicznego.  

W powiecie iławskim organizowane są wesela, imprezy publiczne. Proszę powiedzieć, jakie są zalecania, wytyczne? Czy zdarzyło się, że były one łamane i była konieczna interwencja służb sanitarnych li np. policji?

– Liczba gości, zgodnie z aktualnymi przepisami to maksymalnie do 150 uczestników imprezy z wyłączeniem ich obsługi.  Organizatorzy takich imprez muszą realizować wytyczne dotyczące organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć), czy spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (zalecenia dostępne na stronach internetowych PSSE, WSSE, GIS czy stronie Ministerstwa Zdrowia).

Nie odnotowano łamania zasad organizowanych imprez (w tym wesel i przyjęć), natomiast odbieramy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania nakazu noszenia maseczek w sklepach, restauracjach, itp.  W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, PPIS w Iławie podejmuje działania kontrolne nw. obiektów:

– dyskotek i klubów nocnych,

– obiektów sportowych i rekreacyjnych,

– salonów fryzjerskich, kosmetycznych,

– sklepy spożywcze, w tym wielkopowierzchniowe,

– teatry, kina (imprezy wewnątrz budynków),

– zakłady pracy,

– zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego,

– hotele,

– stacje paliw,

– apteki,

– punkty sprzedaży lodów/ soków/cukiernie,

– dworce PKP,

– domy weselne,

– imprezy plenerowe,

– obiekty kultu religijnego.

Czy telefon dyżurny w sprawie koronawirusa działa całą dobę? Czy są jakieś statystyki, jeśli chodzi o liczbę odebranych telefonów w sprawie koronawirusa?

– Telefon kontaktowy w sprawie kwarantanny i zdrowia pod nr 222-500-115 jest obsługiwany przez infolinię, sprawy administracyjne w zakresie kwarantanny należy kierować na numery stacjonarne w godzinach urzędowania Stacji, tj. od godz. 7:25 do 15:00, natomiast telefon alarmowy jest przeznaczony do kontaktu dla osób które są w kwarantannie, izolacji domowej, i muszą skontaktować się z pracownikiem PSSE w Iławie w ważnej dla nich sprawie oraz innych osób, które muszą kontaktować o każdej porze z pracownikiem PSSE w Iławie np. innych pracowników PSSE z kraju, aby zgłosić np. zakażenie koronawirusem osób zamieszkujących nasz powiat, czy osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym.  Nie prowadzimy statystyki w zakresie odbieranych telefonów, faktem jest że był okres, że interesanci zwracali uwagę na trudności z dodzwonieniem się do PSSE w Iławie – miało to miejsce szczególnie przed uruchomieniem infolinii.

Z jakimi pytaniami, problemami najczęściej zgłaszają się ludzie?

– Wachlarz pytań jest ogromy, można go podzielić na różne kategorie pytań np. związanych z wchodzącymi w życie przepisami prawnymi – wówczas odbieramy telefony od osób, które mają zamiar podróżować, wyjechać z lub przyjechać do naszego kraju, od pracodawców zatrudniających obcokrajowców, instytucji publicznych i przedsiębiorców, których dotykają ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w związku z trwającym w kraju stanem epidemii.  Wiele rozmów prowadzimy, z osobami pozostającymi w kwarantannie lub w izolacji. To jest trudna sytuacja dla nich, potrzebują wysłuchania i wparcia, na tyle, na ile to możliwe, pracownicy starają się im pomóc, wytłumaczyć lub podać numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu, czy też np. psychologa.  Bywają również i rozmowy telefoniczne mniej przyjemne dla nas – od osób bardzo roszczeniowych, wyrażających swoje niezadowolenie np. z naszej pracy, czy załatwianie spraw nie po myśli danej osoby, na szczęście jest ich znacznie mniej. Pracownicy Stacji muszą pracować przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z opracowanymi wytycznymi i zaleceniami w okresie trwającego w RP stanu epidemii.

Jak wygląda współpraca Sanepidu z samorządami w walce z koronawirusem?

– W okresie uchylenia części ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wiele organów samorządowych występowało do PPIS w Iławie o zatwierdzanie opracowanych procedur lub przeprowadzenie badań przesiewowych personelu zatrudnionych w tych placówkach.

Jak przebiega współpraca z Powiatowym Szpitalem im. Wł. Biegańskiego w Iławie?

– W Powiatowym Szpitalu w Iławie zorganizowany został mobilny punkt poboru wymazów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Głównie współpracujemy na tej płaszczyźnie i współpraca układa się dobrze. 

Koronawirus dominuje w świadomości społeczeństwa, ale Sanepid nie tylko tym tematem się zajmuje. Czy odnotowuj się przypadki innych groźnych chorób, m.in. boreliozy, zatrucia grzybami itp.?

– Tak, w dalszym ciągu odnotowuje się zachorowania na inne choroby zakaźne, salmonellozy, pokąsania przez zwierzęta osób, które są kwalifikowane do szczepień przeciwko wściekliźnie, jednak w okresie epidemii znacznie mniej odnotowuje się zgłoszeń zachorowań na boreliozę, w 2020 r. nie odnotowano zatrucia grzybami.

Czy odnotowuje się faktycznie niższe statystyki jeśli chodzi o choroby układu pokarmowego, czy też tzw. chorób brudnych rąk, typu salmonella, o czym donoszą ogólnopolskie media?

– W okresie od 1.01.2019 r. do 15.08.2019 r. odnotowano:

– 8 przypadków zachorowań na salmonellozy,

– 91 przypadków zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe,

– 80 przypadków zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu.

W okresie od 1.01.2020 r. do 15.08.2020 r. odnotowano:

– 14 przypadków zachorowań na salmonellozy,

– 43 przypadków zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe,

– 47 przypadków zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu.

Z wyżej wymienionych  porównania wynika, że ogólna liczba zachorowań w 2020 r., jest niższa w porównaniu z 2019 r., można sądzić, że jedną z przyczyn odnotowanego spadku zachorowań może być pozostawanie dzieci w domach w okresie roku szkolnego, spowodowane zdalnym nauczaniem i nie funkcjonowaniem przedszkoli, żłobków.

infolinia

(M. Rogatty), Fot. Arch. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej