Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie informuje, że dnia 16 września 2020 r. roku (środa) o godz. 16.00 (I termin), zaś o 16.15 (II termin) w  sali konferencyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11B w Iławie odbędzie się Powiatowy Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie.Zwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów PSZS w Iławie zostaje zwołany na podstawie §19.2 Statutu. W związku z powyższym Zarząd PSZS w Iławie uprzejmie zaprasza do oddelegowania przedstawiciela każdego UKS/MKS/stowarzyszenia kultury fizycznej funkcjonującego na ternie powiatu iławskiego do udziału w tym wydarzeniu. Każda szkoła/placówka oświatowa biorąca udział w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związku Sportowego w Iławie oddelegowuje dwóch przedstawicieli – pracowników szkoły do udziału w Powiatowym Zjeździe Delegatów PSZS w Iławie.

Imienną listą należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 14 września 2020r. na adres: pszs@powiat-ilawski.pl lub pszsilawa@wp.pl

Jednocześnie informujemy, że imię i nazwisko osoby podane w zgłoszeniu jest równoznaczne
z wpisaniem go na listę uczestników Zjazdu oraz że zawiadomienie jest równoznaczne z powiadomieniem przedstawiciela o Zjeździe. Informacje dotyczące Zjazdu będą udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie  i Miasta Iława oraz w siedzibie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie.

UKS/MKS/stowarzyszenia sportowe, urzędy miast i gmin oraz szkoły
i placówki oświatowe działające na terenie powiatu iławskiego mogą przedłożyć uwagi, wnioski
i sugestie dotyczące funkcjonowania Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego w Iławie. Wszystkie ważne kwestie prosimy kierować na adres: pszs@powiat-ilawski.pl lub pszsilawa@wp.pl, także do dnia 14 września 2020r., wyłącznie w formie elektronicznej.

   Grzegorz Grabski (Zarząd PSZS)